Lesvoorwaarden muziekles

Tarieven per 1 augustus 2016

 

Kinderen (tot 21 jaar geen btw)                Volwassene (vanaf 21 jaar incl. btw)

30 min   21 euro                                            25,41 euro

45 min   31,50 euro                                       38,12 euro

60 min   42 euro                                            50,82 euro

Voorwaarden

 1. De lessen worden bij voorkeur bij de cursist aan huis gegeven. In overleg is ook les bij de docent thuis mogelijk.
 2. De lessen worden op een van te voren bepaald tijdstip gegeven, dit gaat in overleg.
 3. De eerste les geldt als proefles en is gratis.
 4. Een overeenkomst wordt in principe aangegaan voor de duur van een cursusjaar, lopend van 1 september 2017 tot 1 juli 2018. In overleg is een andere duur ook mogelijk. Er kan op elk moment in het jaar gestart worden met de lessen.
 5. De schoolvakanties van de basisschool worden aangehouden als vakantie, tijdens deze vakanties vervallen de lessen en deze worden niet in rekening gebracht.
 6. De lessen worden per maand in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt u aan het eind van de maand een factuur die u binnen 14 dagen na ontvangst over dient te maken op rekeningnummer NL51INGB0006527784 tnv rinettemusic. De docent heeft het recht de lessen te stoppen mocht de factuur na 28 dagen niet betaald zijn.
 7. Opzeggen kan mondeling of schriftelijk per brief of email met een opzegtermijn van 1 maand.
 8. De cursist beschik over een passend instrument, namelijk: digitale piano of akoestische piano/vleugel. Mocht dit niet aanwezig zijn, dan is een keyboard ook mogelijk, mitst de intentie er is om een piano aan te gaan schaffen. Dit geldt voor maximaal een half jaar, daarna dient de cursist te beschikken over een passend instrument.
 9. Afwezigheid van de cursist dient minstens 24 uur voor de les aanvang te zijn gemeld bij de docent per telefoon of mail. Anders wordt de les in rekening gebracht.
 10. Bij afwezigheid van de docent wordt er in overleg een vervangende les in gepland, mits dit mogelijk is. De vervallen les door ziekte/afwezigheid van docent wordt niet in rekening gebracht.
 11. De cursist is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van lesmateriaal op advies van de docent.
 12. De docent kan deze overeenkomst ten alle tijden beëindigen. De docent zal hierbij een opzegtermijn van 1 maand hanteren, mits dit mogelijk is.
 13. Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier gaat men akkoord met de hier boven gestelde voorwaarden.